Välkomna till Tidaholmsbygdens Häst Klubb!

Här hittar du kontaktinformation till styrelsen,
ridskolan och till dom olika sektionerna.

 

Det går även maila frågor och funderingar till

info@tbhk.net

Frågor gällande ridskolan:

Ridskolechef  Evelina Bromér
telenr: 076-6353634

mailadress: info@tbhk.net

Har du material till hemsidan eller frågor om ridhusbokningar och ridhusschemat? maila till tbhkwebmaster@gmail.com

Ungdomssektionen:

För alla under 26 år. Hittar på roliga aktiviteter för barn och ungdomar på klubben.

Cafeteriasektion:

Tar hand om fiket och maten vid tävlingar.
Kontaktperson:
Madeleine Johansson 073-3991633

Tävlingssektion:

Har hand om allt som rör tävlingar.

Kontaktperson:

Kristin Johansson

tavling@tbhk.net

Styrelsen

info@tbhk.net

Ordförande

Sofia Pettersson

Telenr: 070-2928695

Vice ordförande

Jörgen Ekström

Kassör

AnnGerd Janzon

Telenr: 0705-755776

Sekreterare
Cecilia Andersson

Ledamot

Anläggningsfrågor

Bo Eckerlid

Telenr  0708-535098

Ledamot
Ansvarig Cafeteria

Madeleine Johansson

Ledamot

Karin Brunbäck

Ledamot
Anläggning
Per Holgersson

Ledamot

Annika Hjelm

Ledamot

Therese Ekdahl

Suppleant

Erica Bellio Bengtsson

Suppleant
Lena Andersson

Suppleant

Ansvarig tävling/Stora stallet
Jacquelin Franzén

Revisorer: Mona Larsson, Anki Rosenberg Revisorsuppleant: Tord Viktorsson

  

Ledamöter i valberedningen:

Therese Haglund

Ida Janzon

Moa Andersson