Välkomna till Tidaholmsbygdens Häst Klubb!

VÄLKOMNA till Kvarnängen
Tidaholmsbygdens Hästklubb.
Vid tävling gäller följande:

 • ALL parkering sker efter anvisning av parkeringsvakt.
 • Hästbussar, hästlastbilar och transporter med fronturlastning
  ställs på första parkeringen utmed lilla ridhusets långsida.
 • Bil+transport ställs på andra parkeringen utmed stora ridhusets
  kortsida enligt anvisning/bild
 • Mellan ridhusen ska endast hästekipage och medhjälpare vara.
 • Respektera avskiljare.
 • Publik och barnvagnar hänvisas runt västra sidan av lilla ridhuset och runt på utsidan av ridbanan.
 • Sekretariat och cafeteria finns på västra kortsidan av stora ridhuset.
 • Framridning sker på ridbana/lilla ridhuset.
 • Det går även att skritta på vägarna bortanför anläggningen.
 • Vid hopptävling sker framhoppning i lilla ridhuset,
  ingång fr östra kortsidan.
 • Insläpp/utsläpp bana finns på långsidan av stora ridhuset.

  SWEREF99 TM 6450380.583, 437602.839