Välkomna till Tidaholmsbygdens Häst Klubb!

 

I medlemsavgiften ingår

■ Försäkring som täcker om olyckan skulle vara framme vid aktivitet som är arrangerad av klubben. Mer info om försäkringen olycksfallsförsäkring

■ Tidningen Häst & Ryttare som ges ut av Svenska Ridsportförbundet (glöm inte maila in dina personuppgifter till info@tbhk.net

■ Rösträtt vid årsmötet (för dig som fyllt 15 år)

■ Rabatt på tävlingslicens

■ Rabatter vid köp av hästsportutrustning i förutbestämda butiker.

 

Som medlem i TBHK kan man få sin tävlingslicens sponsrad om följande krav uppfylls:

*Tävlat minst 5 gångar föregående år.

*vara medlem i Tbhk nuvarande år.

*Lösa tävlingslicens för nuvarande år.

*Tävla för Tbhk nuvarande år.

*Vara en god förebild för klubben.

*Vara en aktiv klubbmedlem genom att tex. vara tävlingsfunktionär, behjälplig med klubbaktiviteter, aktivt deltaga på klubbarrangemang som städdagar osv. vid minst två tillfällen under året. 

Pengarna sätts in på tdb-kontot. För mer information maila info@tbhk.net