Välkomna till Tidaholmsbygdens Häst Klubb!

Boka ridhus för träning.

 

Ridhus schemat finns endast här på TBHK´s hemsida.

Allt som rör ridhusbokningar ska mailas till TBHK webmaster!

Nya bokningar Minst 1 vecka i förväg så dessa kan godkännas av TBHKs styrelse. Avbokningar ska mailas snarast möjligt så schemat hinner uppdateras: Vid upprepade sena avbokningar kommer klubben ta ut en straffavgift på 500 kr.

Har ni frågor, kontakta styrelsen info@tbhk.nu


Lilla Ridhuset 

Lilla Ridhuset får bokas på fri tid och vid bokningen skall anges om

hela ridhuset skall användas, i annat fall anges "Fri tid - halva ridhuset", för

att ge tillfälle för enstaka ekipage att rida i ridhuset.

Vid helbokning av Lilla ridhuset, dvs så att ingen har fritt tillträde,

uttages avgift om 200 kr/tim, insättes på bankgiro 997-6846.


Stora Ridhuset 

Stora ridhuset får bokas på fri tid och vid bokningen skall anges om

hela ridhuset skall användas, i annat fall anges "Fri tid - halva ridhuset", för

att ge tillfälle för enstaka ekipage att rida i ridhuset.

 Stora Ridhuset får vid dressyrträningar endast bokas åt en tränare åt gången då halva ridhuset skall vara fri tid, skall även markeras på schemat på nätet.

Vid helbokning av Stora ridhuset, dvs så att ingen har fritt tillträde,

uttages avgift om 300 kr/tim, insättes på bankgiro 997-6846.

Stora Ridhuset skall bokas till 100% vid hoppning och körning p g a säkerhetsaspekt.

 

Tränaren eller ansvarig för träning skall sammanställa aktivitetslista över deltagare och denna inskickas efter träning till ansvarig, dock senast sista dagen i varje månad.

Vid olycksfall skall tränare, eller ansvarig för träning, överlämna blankett till drabbad person för ifyllande av skada till kollektiv olycksfallsförsäkring.

Tränare, eller ansvarig för träning, är ansvarig för att gällande regler för anläggningen följs. Vid upprepande förseelser, dvs att regler ej följs, skall TBHK:s styrelse fatta beslut om träning skall få fortgå.

 

Vid lokal/regional tävling är anläggningen stängd för externa icke-tävlande ekipage.

Dock kan lediga banor nyttjas under förutsättning att man ej hindrar

pågående tävling samt att ridning sker på egen risk.

 

Tränare skall snarast avboka bokningar som ej kommer att utnyttjas.

  

Grundläggande regler i ridhusen:

 • Mocka alltid efter din häst/ponny.
 • Lös ridhusavgift innan du använder anläggningen
 • Släck efter dig om du är sist ut ur ridhuset.
 • Ridhusen är stängda för ridning mellan klockan 23.00 - 06.00.
 • Hjälm skall alltid användas vid all ridning på anläggningen
 • Inga hästar får släppas lösa i maneger utan tillsyn
 • Longering och tömkörning sker efter tillåtelse av andra i ridhuset.
 • Så kallade ”slide-stopp” är förbjudet i manegerna.
 • Torsdagar jämna veckor och fredagar ojämna veckor är stora ridhuset prioriterat för hoppning. Detta innebär att det är fritt fram att plocka fram hinder men att dessa ska plockas bort när man ridit klart.
  Övriga dagar gäller följande, ridning på hinder skall godkännas av samtliga som vistas i manege samtidigt.
 • Visa varandra respekt och ha ett trevligt bemötande mot dina ryttarvänner i ridhuset!